Jubileumboekje 40 jaar VSAG

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de VSAG in 2018 is er een herinneringsboekje samengesteld. In dit boekje wordt onze vereniging beschreven vanaf het prille begin in 1976, via de de oprichting op 6 februari 1978, tot april 2018.

Het samenstellen hiervan was niet eenvoudig. Een grote hoeveelheid aan archiefmateriaal vanaf het begin moest worden bekeken, waarbij natuurlijk veel informatie niet digitaal en bovendien incompleet was. Veel brieven, verslagen, papieren journaals en jaarverslagen werden doorgelezen. Oud-bestuursleden werden geraadpleegd. Ga er maar aan staan.

Het resultaat mag er zijn. Voor het eerst is de geschiedenis van de VSAG uitgebreid beschreven.

Hiervoor zijn wij de redacteur, ons lid Rien Schilte, veel dank verschuldigd.

Het bestuur wenst u veel leesplezier.