JAARVERSLAG

2 0 1 9

2 0 2 0

Jaarverslag 2020:

Corona beheerste het verenigingsjaar 2020.

Alle mooie plannen verdwenen in dit bizarre jaar noodgedwongen in de ijskast.