Uw steun

Steun de VSAG

Om de drempel voor het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden streeft de VSAG naar een bescheiden contributie. Dat geldt ook voor de bijdrage die de leden voor het deelnemen aan een van de vele activiteiten betalen. Tot nu toe is dat steeds gelukt en het bestuur wil dat ook in de toekomst mogelijk maken.

Een donatie is daarvoor zeer welkom. U kunt bijvoorbeeld een eenmalige schenking doen.

Het is ook mogelijk de VSAG een legaat toe te kennen.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door onze penningmeester.
Zijn gegevens vindt u bij Bestuur.